Pro média

Iniciativa smíření 2020

ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře

Tisková zpráva (listopad 2020)

V sobotu 7. listopadu 2020 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Původní plán počítal s účastí 100 katolických kněží a 100 protestantských kazatelů a pastorů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění a usmíření právě v předvečer významného výročí této bitvy, která výrazně ovlivnila vývoj v českých zemích. To v současné situaci kvůli vládním opatřením není možné.  

Akce Iniciativa smíření bude na jaře 2021, pokud to dovolí epidemiologická situace. V současné době připravujeme symbolický akt, kde dva duchovní z církve katolické a protestantské učiní deklaraci smíření. Bude to symbolické vyjádření naší touhy po smíření. Také je to možné vnímat jako příklad a vzor pro akci, která se uskuteční na jaře.  Celý akt smíření bude živě v přímém přenosu vysílán v TV NOE. Akce začne ve 14 hodin a skončí v 15:30 hodin. 

Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. České, moravské a slezské země byly připraveny o náboženskou i občanskou svobodu a svrchované vlády se ujal habsburský panovník. Většinové nekatolické obyvatelstvo bylo donuceno ke změně náboženského přesvědčení, nebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z násilné rekatolizace českých zemí zůstává dodnes patrná bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat.

Ovšem ani protestanté nezůstali v našich dějinách bez viny. I oni chtějí přijmout zodpovědnost za činy svých předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání během husitských válek.

Shromáždění duchovní spolu s mnoha křesťany z různých církevních denominací společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a budou společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.

Iniciativě smíření 2020 vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a mnozí představitelé protestantských církví, z nichž jmenujeme Pavla Černého, emeritního předsedu ERC.

Za Iniciativu smíření tajemník Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček. 

Mluvčí Iniciativy smíření 2020:
Lubomír Ondráček, Křesťanská misijní společnost: ondracek@kmspraha.cz,
Serafín Beníček, vikář menších bratří kapucínů na Novém Městě v Praze: serafinb@centrum.cz
David Loula, prezident spolku České studny: 777 702 991, info@ceskestudny.cz
Webové stránky: www.iniciativasmireni2020.cz


Tisková zpráva (srpen 2020)

V sobotu 7. listopadu 2020 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Setká se tam 100 katolických kněží a 100 protestantských kazatelů a pastorů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění a usmíření právě v předvečer významného výročí této bitvy, která výrazně ovlivnila vývoj v českých zemích.

Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. České, moravské a slezské země byly připraveny o náboženskou i občanskou svobodu a svrchované vlády se ujal habsburský panovník. Většinové nekatolické obyvatelstvo bylo donuceno ke změně náboženského přesvědčení, anebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z násilné rekatolizace českých zemí zůstává dodnes patrná bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat.

Ovšem ani protestanté nezůstali v našich dějinách bez viny. I oni chtějí přijmout zodpovědnost za činy svých předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání během husitských válek.

Shromáždění duchovní spolu s mnoha křesťany z různých církevních denominací společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a budou společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.

Iniciativě smíření 2020 vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a mnozí představitelé protestantských církví. Ekumenická rada církví vzala tuto událost na vědomí a sama spolu s Českou biskupskou konferencí připravuje ekumenickou bohoslužbu v neděli 8. 11.

Za Iniciativu smíření tajemník Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček.

Mluvčí Iniciativy smíření 2020:

Lubomír Ondráček, Křesťanská misijní společnost: ondracek@kmspraha.cz

Serafín Beníček, kvardián řádu kapucínů: serafinb@centrum.cz

David Loula, prezident spolku České studny: 777 702 991, info@ceskestudny.cz

Webové stránky: www.iniciativasmireni2020.cz