Pro média

Iniciativa smíření 2020

ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře

Tisková zpráva (květen 2021)

V sobotu 8. 5. 2021 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Setká se tam více než 60 katolických kněží a 60 protestantských kazatelů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění vzájemných zranění z minulosti. Tato Iniciativa smíření byla původně plánována na 7. listopadu 2020, ale kvůli vládním opatřením byla přesunuta na tento termín.

Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. Český národ byl připraven o náboženskou i občanskou svobodu a svrchované vlády se ujal habsburský panovník. Většinové evangelické obyvatelstvo bylo donuceno ke změně náboženského přesvědčení, anebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z násilné rekatolizace českých zemí zůstává dodnes patrná na jedné straně bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat.

Ovšem ani protestanti nezůstali v našich dějinách bez viny. I oni chtějí přijmout zodpovědnost za činy svých předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání během husitských válek.

Shromáždění kněží a kazatelé společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.

Iniciativě smíření vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a mnozí představitelé protestantských církví.

Za Iniciativu smíření tajemník Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček.

Kontakty:
Lubomír Ondráček, Křesťanská misijní společnost: ondracek@kmspraha.cz
Serafín Beníček, vikář provincie Menších bratří kapucínů, serafinb@centrum.cz
David Loula, prezident spolku České studny: info@ceskestudny.cz

www.iniciativasmireni2020.cz


Tisková zpráva (listopad 2020)

V sobotu 7. listopadu 2020 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Původní plán počítal s účastí 100 katolických kněží a 100 protestantských kazatelů a pastorů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění a usmíření právě v předvečer významného výročí této bitvy, která výrazně ovlivnila vývoj v českých zemích. To v současné situaci kvůli vládním opatřením není možné.  

Akce Iniciativa smíření bude na jaře 2021, pokud to dovolí epidemiologická situace. V současné době připravujeme symbolický akt, kde dva duchovní z církve katolické a protestantské učiní deklaraci smíření. Bude to symbolické vyjádření naší touhy po smíření. Také je to možné vnímat jako příklad a vzor pro akci, která se uskuteční na jaře.  Celý akt smíření bude živě v přímém přenosu vysílán v TV NOE. Akce začne ve 14 hodin a skončí v 15:30 hodin. 

Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. České, moravské a slezské země byly připraveny o náboženskou i občanskou svobodu a svrchované vlády se ujal habsburský panovník. Většinové nekatolické obyvatelstvo bylo donuceno ke změně náboženského přesvědčení, nebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z násilné rekatolizace českých zemí zůstává dodnes patrná bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat.

Ovšem ani protestanté nezůstali v našich dějinách bez viny. I oni chtějí přijmout zodpovědnost za činy svých předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání během husitských válek.

Shromáždění duchovní spolu s mnoha křesťany z různých církevních denominací společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a budou společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.

Iniciativě smíření 2020 vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a mnozí představitelé protestantských církví, z nichž jmenujeme Pavla Černého, emeritního předsedu ERC.

Za Iniciativu smíření tajemník Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček. 

Mluvčí Iniciativy smíření 2020:
Lubomír Ondráček, Křesťanská misijní společnost: ondracek@kmspraha.cz,
Serafín Beníček, vikář menších bratří kapucínů na Novém Městě v Praze: serafinb@centrum.cz
David Loula, prezident spolku České studny: 777 702 991, info@ceskestudny.cz
Webové stránky: www.iniciativasmireni2020.cz


Tisková zpráva (srpen 2020)

V sobotu 7. listopadu 2020 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Setká se tam 100 katolických kněží a 100 protestantských kazatelů a pastorů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění a usmíření právě v předvečer významného výročí této bitvy, která výrazně ovlivnila vývoj v českých zemích.

Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. České, moravské a slezské země byly připraveny o náboženskou i občanskou svobodu a svrchované vlády se ujal habsburský panovník. Většinové nekatolické obyvatelstvo bylo donuceno ke změně náboženského přesvědčení, anebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z násilné rekatolizace českých zemí zůstává dodnes patrná bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat.

Ovšem ani protestanté nezůstali v našich dějinách bez viny. I oni chtějí přijmout zodpovědnost za činy svých předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání během husitských válek.

Shromáždění duchovní spolu s mnoha křesťany z různých církevních denominací společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a budou společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.

Iniciativě smíření 2020 vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a mnozí představitelé protestantských církví. Ekumenická rada církví vzala tuto událost na vědomí a sama spolu s Českou biskupskou konferencí připravuje ekumenickou bohoslužbu v neděli 8. 11.

Za Iniciativu smíření tajemník Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček.

Mluvčí Iniciativy smíření 2020:

Lubomír Ondráček, Křesťanská misijní společnost: ondracek@kmspraha.cz

Serafín Beníček, kvardián řádu kapucínů: serafinb@centrum.cz

David Loula, prezident spolku České studny: 777 702 991, info@ceskestudny.cz

Webové stránky: www.iniciativasmireni2020.cz