Iniciativa smíření 2020

Iniciativa smíření se uskutečnila na návrší Bílé hory 8. května 2021. Záznam přímého přenosu můžete zhlédnout v archivu TV Noe. Fotografie z akce naleznete zde a zde.


Zde najdete odkazy na proběhlou mini verzi Iniciativy smíření a rozhovor.

Záznam ze setkání Iniciativa smíření 2020 na Bílé hoře dne 7. 11. 2020
https://www.tvnoe.cz/porad/29448-iniciativa-smireni-2020
Společné vyznání začíná v čase 1:31:10 záznamu.

Rozhovor na DVTV s Danielou Drtinovou
Hosté: provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a prezident spolku České studny David Loula.
https://video.aktualne.cz/dvtv/400-let-od-bile-hory-chci-smireni-musi-zaznit-ze-jsme-se-zab/r~31d6fd88205f11eb9d470cc47ab5f122/


Iniciativa smíření 2020
k 400. výročí bitvy na Bílé hoře

Bílá hora a její dopad do současnosti

V roce 2020 si budeme připomínat výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře, která je v české společnosti považována za zlomový okamžik dějin. V současnosti někteří sociologové a historici považují Bílou horu za počátek změny národního charakteru neblahým směrem. Ovšem pohled na tuto fázi dějin se liší, a to především v pojetí katolíků a v pojetí protestantů. Pro jedny to byl návrat národa k pravé katolické víře, kterou během husitské reformace opustil, pro druhé to bylo období temna, kdy protestanté nemohli svobodně vyznávat svoji víru a museli buď tajně zemi opustit, nebo praktikovat své vyznání ve skrytu pod hrozbou uvěznění a mučení.

Velká příležitost ke smíření a uzdravení bolesti

Toto kulaté výročí v roce 2020 otevírá dveře k dalším iniciativám smíření mezi protestanty a katolíky v duchu Kristově. Je zodpovědností nás, křesťanů z obou táborů, abychom se v tomto čase smířili a vzájemně si odpustili, a to kvůli výzvě Ježíše Krista, že tak máme činit, ale také proto, že je to naše společná odpovědnost vůči dnes převážně nevěřícímu obyvatelstvu v České republice.

Smíření vyplývá z Božího srdce

K odpuštění a smíření není možné nikoho přinutit, vždy musí vycházet ze svobodného rozhodnutí obou stran a vnitřní touhy po vzájemném přátelství, partnerství a spolupráci. Duch Kristův vždy povede Boží děti ke smíření, protože pokoj a smíření vychází z Božího srdce a je základním principem Božího království. Jsme si také vědomi, že hluboké historické rány dokáže uzdravit jen Ježíš Kristus. Proto i my, současná generace křesťanů, máme otevřít svá srdce a pro smíření podniknout konkrétní kroky.

Společná deklarace 100 plus 100

Jedním praktickým krokem může být i společné vyznání našich vin a vin našich předků a odpuštění, smíření a vyhlášení nového období ve vztahu katolíků a protestantů v naší zemi. Navážeme tak na mnohé skutky smíření, které v naší zemi již proběhly, jmenovitě na Ekumenickou bohoslužbu smíření s Bohem a mezi křesťany v červnu 2015. Jsme vděční za mnohé předchozí iniciativy a modlitby ke smíření a odpuštění. Oceňujeme a radujeme se z toho, že na některých místech již ke vzájemnému smíření a odpuštění došlo. Stále ale vnímáme v srdcích nás i některých bratří z jiných denominací určitou bolest, kterou bychom chtěli společně a kajícně předložit před nebeského Otce. Iniciativa smíření 2020 je svoláním 100 protestantských kazatelů a pastorů a 100 katolických kněží na Bílou horu. Fyzické setkání bude v náhradním jarním termínu.

Křesťanství smiřitelné skrze Krista

Chceme vyzvat vás, duchovní – kněze, biskupy, kazatele a pastory z různých denominací – ale také vás, laiky, křesťany, kteří máte na srdci smíření, abyste se za tuto iniciativu modlili a aktivně se do ní zapojili. Věříme, že smíření je možné, pokud Smiřitelem bude Kristus, jak řekl Jan Amos Komenský. Pojďme v roce čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře ukončit nepřátelství, které stále ještě někde přetrvává, a v pokání si odpusťme. Smíření otvírá cestu k uvolnění českého národa, aby mohl poznat Spasitele a Pána Ježíše Krista.

Český národ vejde do svobody

Věříme, že náš národ je povolán ke svobodě. Od dob reformace a protireformace uběhlo mnoho let, ve kterých byl náš národ zotročován v moci postavenými. Přijal mentalitu otroků a žil ve strachu a odmítnutí. Věříme, že tak, jako Izraelité vyšli po čtyřech stoletích útlaku z otroctví, i český národ má v tomto čase vyjít z otroctví. Ne cestou otrocké vzpoury, ale cestou vzájemného odpuštění a nalezením svého místa ve společenství národů podle Božího určení. Tak, abychom se opět stali požehnáním pro ostatní národy.

Výzva na závěr

Pojďme naplnit Kristovu výzvu: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“ (Mt 5,23-24)

Podporují

Václav Malý, římskokatolický biskup

František Radkovský, římskokatolický biskup

Jakub Sadílek, OFM, provinciál františkánů

Pavel Černý, emeritní předseda Ekumenické rady církví

Lubomír Ondráček, tajemník Křesťanské misijní společnosti

Milan Mrázek, farář Evangelické církve metodistické

Daniel Heller, farář Českobratrské církve evangelické

Organizační tým Iniciativy smíření 2020

Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha

Jakub Sadílek, provinciál františkánů

Petr Kácha, pastor Křesťanského společenství Praha

Pavol Strežo, vedoucí Společenstva novej evanjelizácije v Dolním Kubíně

Pavel Plchot, kazatel Církve bratrské v Praze

Radek Maláč, farář v Zábřehu

Karel Řežábek, pastor Křesťanského společenství Plzeň

Serafín Beníček, vikář provincie menších bratří Praha – Nové Město

Radek a Jana Palačtí, vedoucí konferencí Otcovo srdce, ředitel Mládeže pro Krista v ČR

Dominika Konečná, provinciální vikářka OSF

Václav Hron, TV Noe

David Loula, prezident spolku České studny